Dopen

Wij dopen mensen op volwassen leeftijd door onderdompeling. Mensen die bewust de Here Jezus als Redder en Zaligmaker hebben aangenomen mogen gedoopt worden. Dit is de volgorde die de Bijbel aangeeft o.a. in Hand 2 en 8. Doopdiensten worden georganiseerd op het moment dat mensen zich aanmelden om gedoopt te willen worden.

Wanneer mensen zich aanmelden wordt met hen een gesprek gevoerd. Dit gesprek dient om hen duidelijk te maken dat het niet gaat om een traditie, maar om een bewuste overgave aan de Here Jezus.

Wanneer u de keuze voor de Here Jezus heeft gemaakt en gedoopt bent kunt u lid worden van de gemeente. Met het lidmaatschap maakt u duidelijk dat u actief mee wilt werken. U geeft hiermee aan dat u bereid bent medeverantwoordelijkheid te dragen voor het doel wat wij als gemeente hebben: samen groeien naar God, naar elkaar en naar hen die Jezus nog niet kennen.