Gemeente gebedsgroepen

Onze gemeente komt één keer in de twee weken op een donderdag om 20:00 uur bij elkaar op de gemeenteavond. Dit is een samenkomst waar er in kleinere groepen kan worden gedeeld en worden gezocht naar God's weg in ons leven.