Geschiedenis "De Vluchtheuvel"

De geschiedenis van Baptistengemeente De Vluchtheuvel gaat terug tot het jaar 1983. In die tijd kwamen mensen uit allerlei richtingen bij elkaar om aan bijbelstudie te doen. Dit gebeurde o.l.v. br. S. Houwink. Velen ontdekten dat de Bijbel veel meer te zeggen had over het hier en nu, over de toekomst. Zij ontdekten dat zij met Jezus Christus een nieuw leven mochten ontvangen.

Vanuit een verlangen om samen God te dienen werd de gedachte geopperd om samen een kerk te beginnen. Een gemeente waarin de nieuwe inzichten vanuit de bijbelstudies handen en voeten gegeven konden worden. In het najaar van 1983 werd dit verlangen een feit. Baptistengemeente De Vluchtheuvel was geboren, een bijzondere naam voor een bijzondere gemeente.

De diensten werden de eerste jaren gehouden in de doopsgezinde kerk. Dit gebeurde alleen s avond omdat de doopsgezinden 's morgens hun eigen diensten hadden. In 1988 kreeg de nog zo jonge gemeente een groot verlies te verwerken toen hun voorganger en bijbelleraar br. S. Houwink overleed. Een turbulente tijd brak aan. Hoe moest de gemeente verder en welke richting moest zij op?

In januari 1990 werden de avonddiensten verruild voor ochtenddiensten. Dit had tot gevolg dat er een andere locatie gezocht moest worden. De diensten werden vanaf dat moment gehouden in de aula van de Christelijke Scholengemeenschap Lauwerscollege. Vanaf dat moment kon er begonnen worden met het oprichten van een zondagsschool voor kinderwerk tijdens de diensten.

Ondanks dat bleef er een verlangen om ooit een eigen gebouw te hebben. Voor de zondagse diensten was een goed onderkomen gevonden, maar alle activiteiten die door de week plaatsvonden werden op diverse locaties gehouden. Als door een wonder werd in het begin van het jaar 2001 de voormalige basisschool It Fondemint te koop aangeboden. Een eigen plaats waar alle activiteiten konden plaatsvinden, een plaats die herkenbaar was, een plaats waarin de visie van de gemeente meer gestalte kon krijgen.