Heilig avondmaal

Op de 2e zondag van iedere maand wordt avondmaal gevierd. De uitdrukking avondmaal heeft te maken met de laatste maaltijd waarbij de Here Jezus met zijn volgelingen samen was. Tijdens deze maaltijd geeft de Here Jezus twee tastbare middelen om zijn leven en sterven te herdenken. Namelijk brood en wijn.

Brood omdat Hij het levende brood is dat neergedaald is uit de Hemel, en dat ons de mogelijkheid geeft deel te hebben aan de hemel terwijl wij nog op aarde zijn. De wijn als teken van zijn vergoten bloed waardoor Hij de straf van onze zonde op zich heeft genomen. Hierdoor mogen wij vrij zijn.

U hoeft geen lid te zijn om mee te mogen doen met het avondmaal. Wel wordt er gevraagd of u de Here Jezus aangenomen hebt als uw Verlosser. Het criterium is niet een lidmaatschap maar een keuze voor Jezus Christus.