Misie en Visie

Al met al willen wij een levende actieve kerk zijn. Een gemeente waarin mensen naar elkaar omzien, waar mensen deel uit mogen maken van een warme gemeenschap. Een gemeenschap die mag ontstaan doordat mensen hun leven willen wijden aan de Here Jezus.

Wij willen niet het geloof opdringen aan mensen, maar we willen hen wel in staat stellen vragen te stellen. Hierin willen wij met hen op zoek gaan naar antwoorden. Wanneer iemand besluit om Jezus Christus te willen leren kennen willen wij hen begeleiden naar volwassen christendom. Dit wil zeggen dat mensen mogen leren om Jezus Christus in alles te volgen.

Wij willen graag kerk zijn zoals God dat bedoeld heeft, niet traditioneel, niet ten koste van alles vast willen houden aan bepaalde gewoontes, maar op een levende wijze Christus uitdragen.

Ons verlangen is een brug te zijn voor de mensen om Jezus Christus te ontdekken en te leren kennen. Dit is het allermooiste dat in deze wereld te vinden is en we hopen dat u dit ook zal gaan ontdekken!