Diensten

21 mei 2023

Dienst 21 mei 2023 Br D. Douma

21 mei 2023

Dienst 21 mei 2023 Br D. Douma

14 mei 2023

Dienst 14 mei 2023 Br S. van Groningen

30 april 2023

Dienst 30 April 2023 D. Douma

28 april 2023

28 April 2023 Trouwdienst Theodorus en Jellie-Nynke

28 april 2023

28 April 2023 Trouwdienst Theodorus en Jellie-Nynke

23 april 2023

23 April 2023 Br Jeen Zuidersma

16 april 2023

Br. Van Koningsveld 16 April 2023

16 april 2023

Br. Van Koningsveld 16 April 2023

7 april 2023

Goede Vrijdag: 7 April 2023