ONE

Dit betekent “omzien naar elkaar”. Aan de huiskringen zijn alle leden (en ook een aantal niet-leden, die aan de gemeente verbonden zijn) die niet meedraaien in een huiskring, toegevoegd. Door gebed, het sturen van een kaartje of het brengen van een bezoek wordt er om en aan elkaar gedacht.

ONE is een krachtig initiatief omdat het mensen helpt om een diepere relatie met elkaar en met God te ontwikkelen. Door samen te bidden, te delen en te leren, worden mensen geholpen om hun geloof praktisch te maken en om anderen te helpen om hetzelfde te doen. Het is een manier om gemeenschap en verbondenheid te creëren, en om ervoor te zorgen dat iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt.