Opdragen van kinderen

In de Bijbel wordt aangegeven dat ouders hun kinderen bij de Here Jezus brengen, en dat Hij de kinderen zegent. Vanuit deze gedachte willen wij ouders de gelegenheid bieden om hun kinderen binnen de gemeente te brengen zodat wij met de ouders een zegen vragen over hun kinderen.