Oudstenraad

Onze Here en Heiland is het hoofd van Zijn gemeente. Wij geloven dat de gemeente in zijn geheel nodig is om samen het lichaam van Christus te vormen. De oudstenraad is binnen de gemeente verantwoordelijk voor het functioneren van deze plaatselijke gemeente. Momenteel zijn er 4 oudsten in deze raad. De oudsten wijden zich aan de zorg voor de gemeente, in afhankelijkheid van het Hoofd, de Here Jezus Christus.

 

Gezamenlijk dragen zij voor de gehele gemeente de volgende verantwoordelijkheden:

  • Zorg dragen voor de gemeente (1 Petr 5:1-3);

  • Toezicht houden op de gemeente (Hand 20:28-31);

  • Besturen van de gemeente (1 Tim 3:5).In overeenstemming met geestelijke gaven die hij van de Heilige Geest heeft ontvangen (Rom 12:6-8) heeft iedere oudste zijn speciale aandachtsgebied.

Wanneer u vragen heeft over bepaalde zaken binnen onze gemeente dan kunt u contact opnemen met één van deze oudsten door hen persoonlijk aan te spreken of hen te mailen op het adres