Sunday Kids (7-9 jaar)

Tijdens de dienst gaan de kinderen van de basisschool naar hun eigen samenkomst, de zondagsschool. Voor de kinderen van 7-9 jaar is dat de Sunday-kids! In hun eigen lokaal wordt op een leuke en leerzame manier verteld over de Here Jezus. Vaak is er gedurende het hele seizoen sprake van een vast thema. Naast bidden, zingen en lezen zijn er ook heel leuke activiteiten en worden er de mooiste dingen gemaakt. Hier zitten heel veel interessante dingen in, waar we van kunnen leren!