Tienerdienst

Om de drie weken zijn er een tienerdiensten. Deze diensten zijn bedoeld voor de jeugd uit de klassen 1 t/m 3 en klas 4 en hoger(tot +/- 18 jaar) van het voortgezet onderwijs. Op een gezellige en ontspannen manier kan hier met elkaar over het geloof in Jezus worden gesproken.

De dienst begint vaak met het behandelen van een bepaald onderwerp en hier wordt dan verder op in gegaan. Daarnaast is er de ruimte om dingen te delen en om te praten over onze ervaringen. Er komt een heleboel op deze jeugd af, alles om hen heen veranderd snel. Het is dan goed om met elkaar tijd te hebben om hier over te spreken en te leren van Jezus en hoe we als een kind van God mogen leven in deze hectische wereld.