Tienerdienst

Om de drie weken is er een tienerdienst. Deze dienst is bedoeld voor de jeugd uit de klassen 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs. Op een gezellige en ontspannen manier kan hier met elkaar over het geloof in Jezus worden gesproken.

Het begint vaak met het behandelen van een bepaald onderwerp en hier wordt dan verder op in gegaan. Daarnaast is er de ruimte om dingen te delen en om te praten over onze ervaringen. Er komt een heleboel op deze jeugd af, alles van hun zelf en om hen heen veranderd, dan is het goed om met elkaar tijd te hebben om hier over te spreken en te leren van Jezus.